Windykacja

Zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego z Lublina! Zajmujemy się księgowością i ogólnie rozumianym doradztwem podatkowym.

Windykacja

Windykacja należności

Zazwyczaj prowadzimy windykację w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa. Przyjmujemy także zlecenia indywidualne na prowadzenie konkretnej sprawy.

Usługa windykacji należności realizowana jest przez kancelarię w następujących etapach:

a. monitoring należności

Kontrolujemy spływ istniejących należności. Rzetelnie, uczciwie rozliczamy się z powierzonych nam środków, ściągniętych kwot. Zawsze przejrzyście ustalamy wraz z klientem zasady wynagrodzenia.

b. windykacja przedsądowa

Specjalistyczna wiedza z zakresu prawa, psychologii i wypracowane procedury windykacyjne pozwalają nam na prowadzenie negocjacji z dłużnikami, sporządzanie i podpisywanie w imieniu klientów ugód i porozumień w zakresie spłaty zadłużenia. Polubowne zakończenie sporu zawsze jest opłacalne. Obu stronom pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas.

c. windykacja w toku postępowania sądowego

Przygotowujemy dla naszych klientów dokumenty do prowadzenia spraw o zapłatę należności. Sporządzamy pozwy i pisma procesowe. Reprezentujemy wierzyciela na rozprawach. Korzystamy z ułatwień postępowania nakazowego i upominawczego, w tym elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. sąd elektroniczny, epu, e-sąd), co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze naszych klientów. Sporządzamy wnioski o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnym orzeczeniom sądów.

d. windykacja w toku postępowania egzekucyjnego

W ostateczności gdy dłużnik pomimo zastosowania metod windykacji przedsądowej, polubownej i w toku postępowania w dalszym ciągu nie reguluje zadłużenia występujemy z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przez komornika. Wskazujemy prawa majątkowe, ruchomości, nieruchomości i rachunki bankowe, z których komornik może prowadzić przymusowe czynności egzekucyjne. Bierzemy aktywny udział w wyszukaniu majątku dłużnika oraz w czynnościach terenowych z udziałem komornika. Korzystamy z pomocy detektywów.

e. windykacja w toku postępowania upadłościowego

Dla naszych klientów sporządzamy zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Bierzemy aktywny udział w postępowaniu likwidacyjnym bądź też pomagamy przy zawieraniu i realizacji układu. Kontaktujemy się z syndykiem i sędzią – komisarzem oraz sądem upadłościowym w imieniu klienta.

Od początku istnienia kancelaria brała udział w setkach procesów windykacyjnych dotyczących należności o wartości przeszło 3,00 mln zł.

Biuro Rachunkowe LublinKsięgowość Lublin, Doradztwo podatkowe Lublin