Kompleksowa obsługa prawna i księgowa

Biuro Rachunkowe Prawoipodatki.com to biuro dla Ciebie?

Profesjonalna księgowość

Biuro rachunkowe

Usługi

* KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • rejestry VAT
 • rozrachunki
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego

* Księgi Handlowe – Pełna Księgowość
(firmy usługowe, stowarzyszenia i fundacje)

 • opracowywanie planów kont
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego;

* Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów
 • ewidencja podatku VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • roczne rozliczenia z tytułu podatku dochodowego PIT-2

* Kadry i Płace z obsługą ZUS i US

 • sporządzanie listy płac
 • ewidencja wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników