Odszkodowania

Zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego z Lublina! Zajmujemy się księgowością i ogólnie rozumianym doradztwem podatkowym.

Odszkodowania

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się następującymi odszkodowaniami:

  • odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC pojazdów i działalności gospodarczej.
  • odszkodowanie należne z tytułu zawartego ubezpieczenia AC
  • odszkodowanie za błąd lekarski skutkujący utratą zdrowia lub życia
  • wypadkami przy pracy,
  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
  • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
  • odszkodowanie z tytułu wszelkich czynów niedozwolonych
  • dochodzenie zapłaty kar umownych

Biuro Rachunkowe LublinKsięgowość Lublin, Doradztwo podatkowe Lublin