Kompleksowa obsługa prawna i księgowa

Biuro Rachunkowe Prawoipodatki.com to biuro dla Ciebie?

Nasz zespół

Jarosław Szymczyk

– Radca Prawny, Założyciel grupy Prawoipodatki.com

Doświadczenie:

 • absolwent II L.O. im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
 • aplikacja radcowska ukończona z wyróżnieniem
 • świadczeniem pomocy prawnej w różnych formach zajmuje się od 2008 roku
 • specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, handlowego i podatkowego, procesach sądowych
 • arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Lubelskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w latach 2011-2014
 • kurator dla spółek kapitałowych przy Krajowym Rejestrze Sądowym wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie
 • doradca prawny wielu przedsiębiorstw
 • autor publikacji prawniczych, wykładowca z zakresu prawa cywilnego i podatkowego
 • inicjator nowoczesnych przedsięwzięć biznesowych z zakresu prawa, podatków i księgowości

Paweł Prusiewicz

Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Doświadczenie:

 • absolwent I L.O. im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
 • od 2005 r. świadczy pomoc prawną oraz doradztwo podatkowe przy obsłudze dużych podmiotów korporacyjnych, w tym podmiotów giełdowych
 • 6-lat pracy w dziale doradztwa podatkowego – największej w województwie lubelskim – spółki uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,
 • specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych I instancji, odwoławczych, wznowieniowych (m.in. w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych wymiarowych) oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • optymalizuje działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów korporacyjnych (prywatnych, publicznych) w zakresie prawa korporacyjnego, obowiązków publicznoprawnych, obrotu cywilnoprawnego
 • poszukuje rozwiązań prawnych minimalizujących ryzyko sporów z organami władzy publicznej oraz kontrahentami
 • uczestnik audytów prawnych i podatkowych, autor wielu ekspertyz z zakresu prawa podatkowego, wykładowca szkoleń z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego
 • szczególnie interesuje się prawem własności intelektualnej oraz ochroną praw i wolności człowieka i obywatela
 • reprezentuje strony przed sądami każdej instancji

Anna Podlipna

Główna Księgowa, Prokurent w Prawoipodatki.com Sp. z o.o.

Doświadczenie:

 • wieloletnia praca w Biurze Rachunkowym na stanowisku samodzielny księgowy
 • absolwentka Rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Zarządzania i Marketingu na Politechnice Lubelskiej
 • wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i analizy podatkowej, restrukturyzacji

Sylwia Szymczyk

Doświadczenie:

 • wieloletnia praca w Biurze Rachunkowym na stanowisku asystent głównego księgowego
 • tytuł technika ekonomisty