Postępowanie cywilne sądowe i arbitraż

Zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego z Lublina! Zajmujemy się księgowością i ogólnie rozumianym doradztwem podatkowym.

Postępowanie cywilne sądowe i arbitraż, apelacje i skargi kasacyjne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji firm i osób fizycznych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także w postępowaniu arbitrażowym. Wysoką skuteczność prowadzonych przez nas spraw powoduje zawsze należyte przygotowanie. Informujemy klienta o dowodach, jakie trzeba zebrać  jeszcze przed rozpoczęciem postępowania. Stały monitoring orzecznictwa sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i wiedza ekspercka w tym zakresie pomaga nam ocenić zasadność roszczeń i obrać kierunek postępowania. Jeśli nie widzimy możliwości pozytywnego rozstrzygnięcia rzetelnie przedstawiamy klientowi opinię w tym zakresie.

Nasze usługi obejmują:

  • reprezentację w każdym stadium postępowania przed sądami powszechnymi – sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi (pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje w postępowaniu cywilnym), oraz przed Sądem Najwyższym (sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej do SN)
  • reprezentację przed organami administracji (podania, wnioski), przed sądami administracyjnymi (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego), oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej do NSA)
  • reprezentację w postępowaniu przedsądowym, w mediacjach, negocjacjach i arbitrażu

Biuro Rachunkowe LublinKsięgowość Lublin, Doradztwo podatkowe Lublin