Stała obsługa prawna MŚP

Zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego z Lublina! Zajmujemy się księgowością i ogólnie rozumianym doradztwem podatkowym.

Stała obsługa prawna MŚP

Ta usługa skierowana jest przede wszystkim do osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych i  prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z o.o. i akcyjna) oraz innych podmiotów, które działają w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Gruntownie zapoznajemy się ze specyfiką prowadzonej przez klientów działalności, strukturą organizacją przedsiębiorstwa. Rozpoznajemy węzłowe zaganienia i problemy związane z funkcjonowaniem w danej branży.

Oferujemy:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych na bieżąco przez wyznaczonego dla klienta prawnika – radcę prawnego, adwokata bądź doradcę podatkowego
  • sporządzenie opinii prawnych, umów, statutów, regulaminów, dokumentów przetargowych, wszelkich pism w postępowaniu przed urzędami i sądami
  • reprezentowanie klienta w negocjacjach, mediacji, arbitrażu, przed urzędami i sądami
  • egzekwowanie wierzytelności, windykacja należności
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
  • zgłaszanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • rozwiązywanie i likwidacja, przekształcenia i podziały spółek,
  • przeprowadzenie przez procedurę restrukturyzacyjną lub upadłościową

Biuro Rachunkowe LublinKsięgowość Lublin, Doradztwo podatkowe Lublin