Vademecum podatnika

Zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego z Lublina! Zajmujemy się księgowością i ogólnie rozumianym doradztwem podatkowym.

Vademecum podatnika

Progi podatkowe

SKALA PODATKOWA OD 2009 r

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek
wynosi

ponad

do

85.528

18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł i 2 gr

85.528

14.839 zł i 2 gr + 32 % z nadwyżki ponad 85.528 zł

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą uzyskującą dochody niemieszczące się w pierwszym progu podatkowym (tj. wyższe niż 85.528 zł.) warto zastanowić się nad podatkiem liniowym. Rozliczając naszą firmę w tym modelu będziemy płacić 19% podatek dochodowy.

Zryczałtowany podatek dochodowy:

  • 3% – handel
  • 5,5% – produkcja
  • 8,5%; 17% – usługi
  • 20% – wolny zawód

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2014 r.

Uprawnieni do ryczałtuKwota limitu
Podatnicy, którzy w 2013 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłączniea) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro633.450 zł
b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000 euro
Prawo do opłacania ryczałtu kwartalnie mają podatnicy, którzy w 2013 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłączniea) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro105.575 zł
b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli przychody spółki nie przekroczyły kwoty 25.000 euro

Limity VAT

Limity VAT na rok 2014

zwolnienie z VAT150.000 złpodatnik traci prawo do zwolnienia z VAT, każda następna sprzedaż powinna podlegać opodatkowaniu
mały podatnik VAT1.200.000€
lub
5.068.000zł
podatnik jest opodatkowany na zasadach ogólnych, począwszy od miesiąca następującego po kwartale, w którym przekroczył limit
przedsiębiorca na ryczałcie150.000 €
lub
633.450 zł
w trakcie roku podatkowego podatnik traci prawo do ryczałtu ewidencjonowanego, począwszy od następnego roku podatkowego
księgi rachunkowe1.200.000€
lub
5.059.560zł
podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów musi zacząć prowadzić pełne księgi rachunkowe, począwszy od następnego roku podatkowego

Składki ZUS

Zestawienie aktualnych stawek

Składki ZUS dla przedsiębiorców
2014 rZdrowotneEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz Pracy

Składka ZUS za miesiące

1-12/2014

270,40(do odliczenia 232,85)438,73179,8155,0743,3855,07
Suma społeczne z chorobowym = 716,99Suma społeczne bez chorobowego = 661,92

Podstawa wymiaru
składki

3004,48

2247,60

Łącznie miesięczne składki ZUS

1042,46

 

  Stawki ZUS
dla nowych przedsiębiorców

2014 r

ZdrowotneEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz Pracy

Składka ZUS za miesiące

1-12/2014

270,40

(do odliczenia 232,85)

98,38

40,32

12,359,73

Suma społeczne z chorobowym = 160,78

Suma społeczne bez chorobowego= 148,43

Podstawa wymiaru składki

3004,48

504,00

Łącznie miesięczne składki ZUS

431,18

Podróże krajowe

Dieta krajowa od 1 marca 2013r. uległa zmianie i wynosi:

  1. dieta (pełna) 30,00 zł
  2. ryczałt za nocleg (150% diety) 45,00 zł
  3. ryczałt na dojazdy (20% diety) 6,00 zł

Biuro Rachunkowe Lublin, Księgowość Lublin