Usługi księgowe i kadrowe

KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów  

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • rejestry VAT,
 • rozrachunki,
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • sprawozdania do urzędu statystycznego

Księgi Handlowe – Pełna Księgowość (firmy usługowe, stowarzyszenia i fundacje)

 • opracowywanie planów kont;
 • opracowywanie polityki rachunkowości;
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki;
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT;
 • sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości;
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • sprawozdania do urzędu statystycznego;

Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów;
 • ewidencja podatku VAT;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego PIT-2

Kadry i Płace z obsługą ZUS i US

 • sporządzanie listy płac;
 • ewidencja wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji ZUS;
 • informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników

Zakładasz firmę?

Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej:

 • zgłoszenie działalności gospodarczej;
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Urząd Statystyczny;
 • Urząd Skarbowy;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Biuro rachunkowe w Lublinie
Księgowość Lublin